You are here:

307 Roermond

NL

De ‘307’, een complex van Wonen Zuid in Roermond, is een voorbeeld van wederopbouwarchitectuur en bestaat uit meerdere flats van drie hoog die als het ware in elkaar grijpen (meanderen) en daardoor bijzondere semi-publieke ruimte genereren. De woningen zelf zijn uiteenlopend: er zijn zowel kleinere appartementen als appartementen met meerdere kamers. Dit zou voor een diverse groep aan huurders en huishoudens moeten zorgen.

Er zijn korte lijnen tussen verschillende instanties en zorginstellingen wat sneller ingrijpen mogelijk maakt. Er is een woning ingericht tot ‘woonkamer’ om inwoners dichter bij elkaar en bij Wonen Zuid te brengen. De ligging van het complex is zeer gunstig. Dicht bij het station en de binnenstad en tegenover het ziekenhuis.

Met andere woorden, theoretisch lijken heel wat zaken op orde in en rond het complex en zou het een ideale voedingsbodem moeten zijn voor een prettige, veilige en diverse woon- en leefomgeving. Toch zijn er problemen: appartementen worden voor de verkeerde doeleinden gebruikt. Er is een afvalprobleem. Er zijn hardnekkige gewoontes die voor overlast zorgen. Er is drugs- en verslavingsoverlast. De werkloosheid is hoog en de toe-eigening van- en verantwoordelijkheid voor de eigen leefomgeving is laag.

De (onderzoeks)vraag is: hoe komt het dat een complex, in potentie van hoge kwaliteit, vrij recent en met zorg en aandacht gerenoveerd toch een dergelijk kansarme omgeving oplevert? En wie en/of wat zou er nodig zijn om het imago, de leefbaarheid, het eigenaarschap en het verantwoordelijkheidsgevoel van en binnen het complex 307 op te krikken? De uitkomt van dit onderzoek, een kaart of een kaartenset, moet als centraal, herkenbaar en gedeeld stuk verschillende partijen van binnen en buien het complex 307 verenigen en een gedeelde basis bieden voor dialoog én beslissingen.

EN

An example of post-war architecture, ‘307’, a complex by Wonen Zuid in Roermond, consists of several three-high flats that interlock (meander) as it were, generating special semi-public space. The flats themselves are diverse: there are smaller flats as well as multi-room flats. This should ensure a diverse group of tenants and households.

There are short lines between different agencies and care institutions which allows for quicker intervention. A home has been converted into a ‘living room’ to bring residents closer together and to Wonen Zuid. The location of the complex is very favourable. Close to the railway station and the city centre and opposite the hospital.

In other words, theoretically a lot of things seem to be in order in and around the complex and it should be an ideal breeding ground for a pleasant, safe and diverse residential and living environment. Yet there are many problems. Flats are sometimes used for the wrong purposes. There is a rubbish problem. There are persistent habits that cause nuisance. There is drug and addiction nuisance. Unemployment is high and appropriation of-and responsibility for-their own living environment is low.

The (research) question is: why is it that a complex, potentially of high quality, fairly recent and renovated with care and attention nevertheless produces such a deprived environment? And who and/or what would be needed to boost the image, liveability, ownership and sense of responsibility of and within the complex 307? The outcome of this study should unite various parties inside and outside the complex 307 as a central, recognisable and shared piece and provide a shared basis for dialogue and decisions.

Hunting Ground: Roermond
Client: Wonen Zuid
Date: 2023

Time left on this Hunt
Days
Hours
Minutes

Be part of the hunt, give us your input

 

Do you have tips or questions for us? Send us a message, come by our metal hunting cabin or visit us on social media. We promise to answer your questions and have a cup of coffee ready when you want to visit. Mind that we prefer good Italian style-coffee, use non-dairy milk alternatives and cannot offer any sugar at all! 😀

    By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website.